Eğitimler

Bedensel Engellililer Eğitimi

Bedensel engel kavramının tanımını açıklamaya yönelik çok farklı görüşler vardır. Kleinberg (1982) bedenin harekete ilişkin yapılarında özellikle iskelet, eklemler, kas ve bağ doku, kıkırdak gibi diğer destek yapılarda meydana gelen bozukluklar olarak tanımlamaktadır. Betmann (1978) bedensel engelliliği “doğumda yada büyüme süreci içinde (1-18) yaşlar arasında yada aktif meslek yaşamı boyunca (19-70) yaşlar arasında gelişen kas-iskelet […]

Özel Eğitim Nedir?

TANIM Ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür. Özür: Bedenin belli bir bölümünün yada organının işlevlerini yeterince yerine getirememesi durumudur. Örneğin kişi göremeyebilir yada duyamayabilir. Bu durum bireyin sınırlılığıdır. Engel: Özürlü bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklardır. Özürlü […]

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Zeka; doğuştan var olan ve hayat boyunca deneyimlerle gelişen problem çözme gücüdür. Bu güçle insan kendisini ve çevresini anlar, olayları muhakeme eder, sonuçlar çıkarır ve uyumla hayatını devam ettirir. Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı, genel zihinsel işlevlerde normallerden önemli derecede gerilik ve bunun yanı sıra uyumsal davranışlarda da […]

Yüzme Eğitimi

Düzenli yapılan egzersiz, kilo kontrolünün, sağlıklı bir kalbin ve zindeliğin yapı taşlarından biridir. Çocuklukta kazanılan her yararlı alışkanlık gibi, düzenli yüzme egzersiz de sonraki yıllarda beraberinde birçok yarar getirir. İşte çocuklukta kazanıp ilerleyen yaşlarda vazgeçemeyeceğiniz, eğlenirken formda kalmanızı sağlayacak bir alışkanlık; yüzme… Neden yüzme? Vücudunuzun tamamını çalıştırıp şekle sokan bir spor Her açıdan mükemmel bir […]

Tiyatro ve Drama Eğitimi

Bir olayı, oyunu,  yaşantıyı  tiyatro tekniklerinden yararlanarak , geliştirerek canlandırmaktır. Drama bireyler arasında dolaysız  etkileşim ve iletişim sağlar. Drama eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Ezbere dayalı eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, paylaşımını ve araştırmasını engeller.  Drama ise çocuğu yetiştiren, geliştiren  bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Çocuk […]

Spastik Engellilik

Spastik çocuğun beyninde meydana gelen bir hasar sonucu hareket, ayakta duruş, yürüme, denge gibi işlevleri etkilenmiştir. Çocukta kas kuvvetsizliği de vardır. İstemli hareketleri yapması, bir yerden bir yere geçmesi ve günlük yaşam işlevlerini yerine getirmesi az ya da çok zorlaşmıştır. Aslında, beyinde oluşan hasar ilerleyici değildir. Yaşamın erken döneminde, gelişimini tamamlamış beynin hastalığı sonucu ortaya […]

Sosyal Uyum Güçlüğü

Uyumsuz çocukların özellikleri… Uyumsuzluğa neden olan sebepler… Ağır ve çok ağır derecede uyumsuz çocukların özellikleri… Kaynaştırılması… Öğretmenin sınıfa yeni gelen öğrencilerin problemlerini fark etmesi… Öğretmene öneriler… Sosyal uyum güçlüğü riskli yaşam koşulları, madde bağımlılığı, yetersiz beslenme, göç, suç işleme, suça yönelme, çalışma, ihmal, istismar, terk edilme ve dil farklılığı gibi nedenlerden dolayı bireyin eğitim performansının […]

Serebral Palsy Eğitimi

Serebral Palsy (SP) beynin zedelenmesi ya da beynin gelişiminde bir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen bir durumdur. Sp’de vücuda yayılan sinir ve kaslarda herhangi bir problem olmamasına karşın, beyinde bulunan ve kasların kasılmasını ve gevşemesini kontrol eden mekanizmanın bozulması nedeniyle bu çocuklarda hareket ile ilgili bozukluklar ve kasılmalar meydana gelmektedir. […]

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Kurumumuzdaki bireysel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri aileler ve çocuklar için ayrı ayrı programlanıp uygulanmaktadır. 1) Ailelerimize yönelik psikolojik danışma ve rehberlik Ailelerle yapılan PDR hizmetlerinde amaç ailenin çocuğunun engeline ilişkin kabul sürecine ulaşmasında destek olmak aile bireylerinin yaşadığı duygusal davranışsal ve ilişki boyutundaki problemlerin çözümüne ilişkin rehberlik etmek ve başa çıkabilme becerilerini arttırmaktır. Aileler […]

Özel Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Güçlüğü Nedir Özel öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. öğrenme Güçlüğü Öğrenme ve algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim süreci içinde edinilemez. Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, […]

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için bilgilerinizi kullanabilir. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).