Okulumuz Hakkında

Okulumuz Mersin'in En İyi Özel Eğitim okullarından biridir.
Skolastik gelişim, kişisel gelişim ve etik zenginleşmeye odaklanıyoruz.

• Ailenin ve özel gereksinimli bireyin psiko-sosyal yönden desteklenerek , ailelerin özel gereksinimli bir çocuğa sahip oldukları gerçeğini kabul etmelerinde yardımcı olmak.

• Çocuğun kendini ifade edebilmesine yönelik gelişim alanlarını ( dil, sosyal, bilişsel, motor gelişim alanları) desteklemek.

• Özel gereksinimli çocukların aile ve toplum içerisinde uyumlu ve mutlu bireyler olarak yaşamalarına olanak sağlayabilmek,

• Topluma, ailelerine ve özel gereksinimli bireylere yönelik eğlence, gezi, spor, vb. sosyal etkinlikler düzenlemek,

• Okulumuzda yapılan çalışmaların çocuğun yaşamına geçirilmesi açısından, okul çalışmalarına paralel ev programları hazırlamak.

• Özel gereksinimli bireyi iş ve beceri kazandırıcı veya meslek edinmeye yönelik etkinliklere yönlendirmek,• Özel gereksinimli bireyleri aile ve toplum tarafından kabullenmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve rehberlik etmek,

• Personele özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyonu ve eğitimleri konusunda hizmet içi eğitim programları düzenlemektir.

Amacımız özel gereksinimli olduğu halde mutlu, çevresiyle uyumlu, kendisiyle barışık, üretken bireyler yetiştirmektir.

İzem Özel Eğitim Merkezi olarak; zihinsel, bedensel, ruhsal, duyusal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile yaşamın gereklerine uyamama durumundaki bireyleri, fonksiyon kayıplarını; rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sunarak, kapasiteleri ölçüsünde en üst düzeye çıkarmak ve toplum içerisinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlamak ve onları topluma kazandırmak nihai hedefimizdir.

Sertifikalarımız

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için bilgilerinizi kullanabilir. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).