Eğitimlerimiz


Özel Eğitim Nedir?

TANIM

Ortalama öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaşan öğrencilere sağlanan,

bireysel olarak planlanmış ve bireyin bağımsız yaşama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitim hizmetlerinin bütünüdür.

Özür: Bedenin belli bir bölümünün yada organının işlevlerini yeterince yerine getirememesi durumudur. Örneğin kişi göremeyebilir yada duyamayabilir. Bu durum bireyin sınırlılığıdır.

Engel: Özürlü bireyin toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirmede karşılaştığı sınırlılıklardır. Özürlü bir birey eğer eğitim ortamında, günlük yaşamda, iş yaşamında herhangi bir sınırlamayla karşı karşıya değilse bu birey engelli değildir.

Özel eğitim çalışmalarının temel hedefi; a. Özel eğitim aracılığıyla özel gereksinimli bireylere bilgi ve beceri kazandırmak, b. Yaşadığımız çevreyi özel gereksinimli bireylerin kullanabilecekleri hale getirmek suretiyle özrün engele dönüşmesini engellemektir.

Özel Eğitim Kimlere Verilir?

Özel eğitim, herhangi bir nedene bağlı olarak gelişimsel farklılığı bulunan bireylere verilmektedir. Son yıllarda kapsamı genişletilmiş olup daha farklı zorluklar yaşayan bireylerin de özel eğitimden faydalanmaları sağlanmıştır. Buna örnek olarak üstün zekalı ve üstün yeteneği olan çocuklar ve özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar bu kapsama alınmıştır. Aşağıda özel eğitimden faydalanan gruplar sıralanmıştır.

Zeka Geriliği Olan Çocuklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar-Otizm

Ortopedik ve Hareket Bozukluğu Olanlar

Görme Engelliler

İşitme Engelliler

Konuşma Bozukluğu Olanlar

Üstün Zekalı/Yeteneği Olan Çocuklar

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar

Duygusal ve Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklar

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için bilgilerinizi kullanabilir. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).