Eğitimlerimiz


Tiyatro ve Drama Eğitimi

Bir olayı, oyunu,  yaşantıyı  tiyatro tekniklerinden yararlanarak , geliştirerek canlandırmaktır. Drama bireyler arasında dolaysız  etkileşim ve iletişim sağlar. Drama eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur.

Ezbere dayalı eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, paylaşımını ve araştırmasını engeller.  Drama ise çocuğu yetiştiren, geliştiren  bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir.

Drama oyunun pek çok özelliğini barındırır. Çocuk için oyun yemek, içmek kadar önemlidir.  Oyun çocuğun çevreye ilgi  duymasını,  duygularını dışa vurmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını, problemlerini çözmesini ve deneyim kazanmasını sağlar.

Almanya’da “oyun ve tiyatro eğitimi bilimi “ İngiltere’de eğitimde drama  ve Amerika’da  ünlenen , “yaratıcı drama” ya da “eğitimde drama “alanına yakın zamanda “süreç drama” da denilmektedir. Yaratıcı drama  ya da eğitimde drama  alanının günümüzde özellikle de ülkemizde yaygın bir alan olma niteliği kazandığı görülmektedir.

Yaratıcı Drama, bir liderin tasarladığı,  zaman zaman kendisinin de yer aldığı bir etkinliktir.  Öğrenciye baskı yapılmaksızın  önerilen temalar çerçevesinde doğaçlama temeline dayanır. Yaşanmış bir olgu bir deneyim olarak drama belli bir eğitsel amaç taşımakla beraber tiyatro öğelerini kullanır ve tiyatro diline ulaşabilir.

Dramanın konusu lider tarafından çocukla birlikte belirlenir.  Bir şiir , öykü , makale, resim , fotoğraf, müzik , dans vb konular çıkış noktasını oluşturabilir.

1. İmgelem (hayal) gücünü geliştirir,

2. Bağımsız düşünebilmeyi sağlar,

3. İşbirliği yapabilme özelliği geliştirir,

4. Sosyal ve psikolojik duyarlılık sağlar,

5. Dört temel dil beceresi (konuşma-okuma-yazma-dinleme) kazandırır,

6. Konuşmada güven, konuşma becerisinde gelişme , sözcük dağarcığında gelişme, düşüncelerin sözlü ve yazılı anlatımında gelişme, dinleme becerisinde gelişme, okuma ve yazma becerisinde gelişme, farklı rol ve statülere ilişkin değişik dil biçimlerini kullanabilmede gelişme sağlar,

7. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,

8. Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar,

9. Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar,

10. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır,

11. Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedeninin çok yönlü gelişmesini sağlar,

12. Hata yapma korkusu olmaksızın  yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,

13. Bilgiye ulaşmayı ve onu kullanmayı istekli hale getirir,

14. Kendini ifade etmede güven kazanır.

Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için bilgilerinizi kullanabilir. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).