Sıkca Sorulan Sorular

Özel eğitim alması önerilen bireylerin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde alacakları eğitimin ücretleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanır. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çocuğunuzun engeline yönelik olarak ayda 8 Seans Bireysel ve 4 Seans Grup eğitimini hiçbir ücret ödemeden alabilirsiniz. Çocuğunuzun gelişim geriliği, zihinsel yetersizlik, otizm, işitme engeli, bedensel engel, öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, gecikmiş konuşma, hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi alanlardan birinde eğitim alması gerektiğine inanıyorsanız kurumumuza aşağıda belirtilen evraklarla başvurabilirsiniz.

Kurumumuza Başvuru İçin Gerekli Evraklar Bireyin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Anne ve Babanın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Bireyin 12 Adet Fotoğrafı Varsa bireyin sağlık geçmişine ait evraklar Okul çağında olan bireylerin okullarından alınacak öğrenci belgesi Eğitim hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmeniz için çocuğunuza Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu düzenlenmesi gereklidir.

Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporları her bireyin ikamet adresine göre Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından düzenlenir. Rehberlik Araştırma Merkezlerine başvuru yapılmadan önce Hastanede bireyin tıbbi tanılamasının yapılarak Sağlık Kurulu Raporu çıkartılması gerekir. Sağlık Kurulu Raporu düzenlenen bireyin Rehberlik Araştırma Merkezinden inceleme yapılmak üzere randevusu alınır. Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporunda bireyin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam etmesi önerilirse birey eğitim hizmetlerimizden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilir. Yukarıda belirtilen raporların işlem takibinde (Hastane raporu işlemleri, Rehberlik randevuları, evrak takibi v.b) kurumumuzda raporlandırma bölümümüzde çalışan arkadaşlarımız siz velilerimizin daima yanında olarak gerekli desteği sağlayacaktır.

Türkiye’de bulunan engellilerin belirli kriterler çerçevesinde özürlü maaşı alma durumu yine kanunlar çerçevesinde 2022 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Kısaca Özürlü maaşı alanları düzenleyen kanunun sayısal ismi 2022 olduğundan dolayı engelli maaşları sorgulamanın diğer adı da 2022 maaşı sorgulamadır. Özürlü Maaşını kimler hakeder ? Kimler alabilir ? 2022 özürlü maaşını özürlülük oranı en az %40 olan ,18 yaşını doldurmuş ve hiçbir geliri olmayan kimseler alabilmektedir.18 yaşını doldurmayan %40 ve üzeri özürlü vatandaşların 2022 özürlü maaşını alabilmeleri için şahıslara bakmakla yükümlü aile reisinin aylık geliri göz önüne alınır ve ailde yaşayan kişilerin kişi başı aylık geliri 115 tl yi geçmiyorsa 18 yaşını doldurmamış bu özürlü vatandaşımızda 2022 özürlü maaşı alabilir. Özürlü maaşı almak için başvuran kişilerin yeşil kartlı olması özürlü maaşı almasına engel değildir.2022 sorgulaması için tüm evrak bilgilerinizi bilmeniz gerekmez sadece vatandaşlın numarası ile sorgulayabilirsiniz.

Özürlü Maaşı Ne kadar ? Devletimizin Özürlü maaşı alan vatandaşlarımıza ödediği aylıklar ise ; %40-%69 arası özürlülük oranı bulunan vatandaşlarımızın aylık maaşları 126 tl, %70 ve üzeri özürlülük oranı bulunan vatandaşlarımızın aylık maaşları 189 tl dir. Yukarıdaki rakkamsal veriler eski yıllara ait olduğu için lütfen sizler 2021 yılı engelli maaşını sorgulamak ve evrak takibini yapabilmek için aşağıdaki linke girerek TC kimlik numaranızı sazıp sorgula butonuna basınız.

https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK’na göre, çalışma gücünün minimum %80’nini kaybetmiş bulunanlar birinci derecede engelli, %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli ve en az %40’ını kaybetmiş olanlar ise üçüncü derece engelli olarak kabul edilmektedir. a) Vergi indirimi, yazısı ile erken emeklilik hakkı b) Gümrük vergisinden istisna edilen eşya (Gümrük Kanunu md.167/12), c) Özel tertibatlı engelli aracını ithal edilecek kişiler (1 Sıra Nolu Gümrük Muafiyeti Tebliği md.26), d) Yurt içinden alınan araçlarda özel tüketim vergisi ile ilgili istisna, e) Motorlu taşıtlar vergisinden sağlanan vergi avantajları, f) 3065 sayılı KDVK’na göre sağlanan vergi avantajları, g) Emlak vergisinde, bina, arsa, arazi vergisi ile ilgili istisna, MALÜL EMEKLİLİK İÇİN SAYILAN HALLER Eski yönetmeliğe göre sadece böbrek ve karaciğer nakli olan hastalar malul sayılıyorken, kalp, akciğer ve barsak nakli olan hastalara da maluliyet hakkı getirildi. > Kronik böbrek hastalığı olan vatandaşlar diyalize girmeden de doktor raporuyla maluliyet hakkı kazanabilecek. > Downsendromu, otizm gibi hastalıklar da listeye eklendi. > Eski yönetmelikte maluliyet şartlarıyla ilgili olarak çok farklı hastalık gruplarını içeren, somut olmayan kriterler, yeni yönetmelikte birçok hastalık için ayrıştırıldı, kriterler somut hale getirildi. > 1 yıllık kontrol muayeneleri kaldırıldı. Sadece Yönetmelik 15’inci maddede belirtilen durumlarda kontrol muayenesi yapılacak. > Kemik iliği nakli hastalarına da maluliyet hakkı getirildi. Ancak kemik iliği nakillerinde 1 yıllık kontrol muayeneleri devam edecek. > Birkaç istisna dışındaki tüm kanser hastalarına 18 ay, lösemi hastalarına 24 ay, bulaşıcılığı yüksek veya tedaviye dirençli olan hastalıklar için 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirildi. > Yatalak, bakıma muhtaç kişiler yeni düzenleme ile malul sayılabilecek.

Meslek Hastalığı Nedir? 5510 sayılı Kanunun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Meslek Hastalığı Nasıl Tespit Edilir?

1-Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastane tarafından usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

2- Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi, sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur. Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için Kurum tarafından belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edebilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye Ankara, İstanbul veya Zonguldak’ta bulunan Sağlık Bakanlığı Meslek Hastalıkları Hastaneleri ile devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir.

Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?

1- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

2- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

3- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

4- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

5- Meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

ENGELLİ EVDE BAKIM ÜCRETİ İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR: Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmelik dahilinde özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile “AĞIR ÖZÜRLÜ” raporu bulunan tüm özürlü vatandaşlarımız ve özürlü vatandaşlarımız başvuru kapsamına girer.

ENGELLİ EVDE BAKIM ÜCRETİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

•Ağır derecede özürlü olduğunu gösteren rapor(raporun aslı).tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olup. Raporda ağır özürlüdür ibaresi evet, rapor oranı % 51 ve üzeri olacak

• Evde yaşayan ve çalışan veya emekli olan herkesin maaş bodrosu

• Malvarlığı var ise tapu fotokobisi veya ruhsat fotokobisi(evde yaşayan herkesin)

•Vasi kararı, (18 yaşını doldurmuş zihinsel engelliler için)(adliyeden alınacak başvuru esnasında adliyeden alınan tevzi formu yeterli) (sadece zihinsel engelliler için)

• 2022 sayılı yasadan yararlanıyor ise maaş bordrosu(emekli sandığından alınacak)

•Tapu sicil müdürlüğünden evde yaşayan herkesin gayrimenkulleri olup olmadığına dair belge

•Tarla bağ bahçe olup olmadığına dair tarım müdürlüğünden tarımsal gelir raporu alacak(evde yaşayan herkesin )

• Nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim kaydı(evdeki herkes adına) • Kişi başına düşen gelir asgari ücretin 2/3 si olması lazım • Özürlünün varsa öğrenim durumunu gösterir belge

• Anne-babasının boşanma durumunda varsa boşanma kararı • Özürlünün 2 adet vesikalık fotoğrafı

• T.C. kimlik numarası beyanı (özürlü ve bakıcının kimlik fotokopisi) •Evde yaşayan herkesin kimlik fotokopileri vergi dairesinden alınacak sicil yoklaması evrakı(evde yaşayan herkes adına)

•Vergi dairesinden sicil kaydı çıkanlar muhasebecilerinden işletme hesap özeti ve vergi levhası fotokopisi getirecekler

• Sgk’dan evde yaşayan herkes adına sicil yoklaması • Başvuracak(bakım yapacak) kişi evrakları getirecek

•Not: engelli kişiye bakıcılık yapacak olan kişilerle engelli kişi arasında kan bağı olması gerekiyor başvuru için kesinlikle engelli kişinin getirilmesine gerek yoktur Not 2:evraklar tamamlanıp ankara il sosyal hizmetler müd.( atatürk bulvarı n0 :76 armağan işhanı 06440 kızılay / ankara) adresine elden teslim edilecektir.dosyayı sosyal hizm. Müd. İnceleyip resmi yazı ile ilçe sorumlularına gönderdikten sonra ev ziyaretine gidilecek ve gerekli araştırmayı müteakip dosya evrakları onay için tekrar resmi yazı ile sosyal hizmetlere gönderiklecektir.(burada kişi değil resmi yolla evraklar gönderilecektir.)Daha sonra ise maaş bağlanma aşaması ile süreç tamamlanacaktır.

EVDE BAKIM ÜCRETİNE İLİŞKİN KISA BİLGİLER: Bakıma muhtaç özürlünün akrabasının veya akrabası yok ise vasisinin aynı adreste ikamet etmesi şarttır. Ancak bakıma muhtaç özürlüye bakacak kişinin bulunamaması halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla, bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir. Bu durumda, bakıma muhtaç özürlünün yirmi dört saat içindeki tüm ihtiyaçlarının giderilmesi ve fiilen en az sekiz saat bakıma muhtaç özürlü ile birlikte olunması gerekmektedir. Bakıma muhtaç özürlünün ölmesi durumunda, bakım hizmeti üstlenen en geç on beş gün içinde durumu SHÇEK İl Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde hakkında hukuki ve idari işlemler yapılır Bakıma muhtaç özürlünün, ikamet adresinin değişmesi durumunda yeni ikamet adresi en geç on beş gün içinde İl Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. Bakıma Muhtaç özürlüye verilen bakım hizmeti, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin hazırladığı bireysel bakım planı doğrultusunda yapılır. İhtiyaç duyulması halinde denetimi yapılır. Bir akraba, evde bakım hizmeti kapsamında bakıma muhtaç bir özürlüye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler arasındaki aynı evde yaşayan bakıma muhtaç iki özürlüye bakım hizmeti verebilir. Bakıma muhtaç özürlünün akrabası bulunamaması durumunda, vasisinin bakım hizmetini vermeyi talep etmesi ve bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin uygun görmesi şartıyla, vasi akraba kabul edilerek bakıma muhtaç özürlüye bakım hizmeti verebilir ve bu hizmeti karşılığında bakım ücreti alabilir

Engelli bir birey olarak, her vatandaş gibi noterde işlerimiz olmaktadır. Noterlik hizmetleri kapsamın da engellilere sağlanan haklar varmıdır? Noterlik hizmetleri 1512 Sayılı Noterlik Kanunu ile düzenlenmektedir. Kanunun 73 ve 75’inci maddelerinde işitme, konuşma veya görme engelli bireylere yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Düzenlemeler kapsamında, ilgilinin işitme, konuşma veya görme engelli olması durumunda, Noter, engellinin de isteğine bağlı olmak üzere işlemler iki tanık huzurunda yapılır. Ancak ilgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulması zorunludur. Ayrıca; İlgililerle, tanık, tercüman ve bilirkişi imza atamadıkları ve imza yerine geçen bir el işareti kullanmadıkları takdirde, varsa mühür, yoksa sol elinin başparmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır. Bir noterlik işleminde imza atılmış veya imza yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağmen, ilgilisi ister veya adına işlem yapılan ve imza atabilen görme engelliler hariç olmak üzere noter, işlemin niteliği, imzayı atan veya el işaretini yapan şahsın durumu ve kimliği bakımından gerekli görürse, aynı usullerle ilgili, tanık, tercüman veya bilirkişinin parmağı da bastırılır. Mühür kullanılması hâlinde parmağın da bastırılması zorunludur. Tanık, tercüman ve bilirkişinin noter tarafından, Hukuk Yargılama Usulü Kanunu uyarınca yemininin alınması gerekmektedir.

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden birinnden vücudun % 40’ının kullanılamadığını belirten Sağlık Kurulu Raporu alınır Özürlü Kimliği Bilgi Formu doldurulur (Bu form raporu veren hastanede veya İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde doldurulabilir) İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne Özürlü Kimliği Bilgi Formu’nun aslı, fotokopisi, sağlık kurulu raporu, tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki fotoğraşa birlikte başvuru yapılır. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bu form ve belgelerin asıllarını Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na gönderir ve ikinci nüshalarını kendisi saklar. Bu evrakları özürlü kişi ya da yakınları gönderemez. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’na ulaşan formlar ve ekler incelenerek bilgisayar ortamında değerlendirilir ve son şeklini almış olan kart özürlü kişinin adresine gönderilir. Detaylı bilgi için: 0 212 511 42 75 no’lu telefondan İstanbul İli Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne danışabilir

Özürlü Sağlık Kurulu Raporu nasıl ve nereden alınır? Özürlü Sağlık Kurulu Raporu; tam teşekküllü devlet hastanelerinin sağlık kurullarından alınır. “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu almak için özürlünün kendisi, velisi ya da vasisi veya raporu isteyen kurum bizzat başvurabilir. Kişi rapor almaya doğrudan başvurabileceği gibi resmi kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak sevkler ile de başvuru yapabilir. Özürlü Sağlık Kurulu Raporu başvurusunda; Sağlık kurullarından verilecek dilekçenin doldurulması, Kimlik fotokopisi 5 adet fotoğraf gerekmektedir. Özürlü sağlık kurulu raporunun onaylanması ve verilişi (Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik) MADDE 14 Raporlar kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır. Özürlü sağlık kurulu raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir. Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık kurumunda saklanır.

Özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi MADDE 13 Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir. Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı kişinin özür oranı yeniden belirlenir. Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz MADDE 10 Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir.

İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu raporu kesinleşir. Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Hasta ve özürlü yakınlarına devletin yapmış olduğu bu uygulamadan biçok kişinin haberdar olmadığını düşünüyorum. bu konu da yardımcı olmak isterim. SGK kurumu aylık (30 gün ) 120 adet e kadar hasta altı bezini karşılamaktadır. bunun için öncelikle yapmanız gereken özel veya devlet hastanesinden ‘MESANE ve REKTUM KONTROLÜ YOKTUR’ ve ‘HASTA ALTI BEZİ KULLANMASI’ belirtir bir sağlık raporu alıyosunuz. Raporunuzda ayrıca günlük kullanım adet’i de belirtilmelidir. (4X1 gibi yanı gunde 4 adet şeklinde) Sağlık raporunuzu aldıktan sonra sağlık ocağı veya hastanede reçete yazdırılcak.Reçetede de hasta altı bezinin kullanım adedi belirtilmelidir. Reçetenizi aldıktan sonra 3 (Üç) gün içerisinde ürünü alıp fatura kestirmeniz gerekmektedir. Aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte SGK ya başvuruyorsunuz. 1-Sağlık raporu İlk defa evrak teslimatı yapanlardan ‘ASLI GİBİDİR’ onaylı daha sonraki başvurularda sadece raporun fotokopisi yeterlidir
2-Reçete
3-Fatura
4-Hastanın kimlik Fotokopisi Eğer hasta baskasının sigortasından faydalanıyor ise sigortalınında kimlik fotokopisi.

Bir soru sor

Sıkça sorulan sorular bölümünde aradığınız sorunun cevabını bulamadıysanız bize aşağıdaki form aracılığı ile sorunuzu sorabilirsiniz.

    Bu web sitesi çerezleri kullanır ve tarama deneyiminizi geliştirmek için bilgilerinizi kullanabilir. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).